Pepsyna 2000 FIP

Pepsyna 2000 FIP

Preparat przeznaczony do badania mięsa świń, dzików i koni w kierunku włośnicy metodą wytrawiania.

Wyrób posiada pozytywną opinię Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach i został wpisany do Wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej pod numerem: 7204-26/2017(1)

 

Numer katalogowy: E0166

Wielkość opakowania:

500 g