Pepsyna 2000 FIP/g (30.000 E/g) krajowa

Preparat wyizolowany z błony śluzowej żołądka świni.

Pepsyna o aktywności 2000 F/g jest przeznaczona do badania mięsa świń, dzików i koni w kierunku włośnicy  metodą wytrawiania. 

Do użytku w weterynarii.
Wyrób posiada pozytywną opinię PIW w Puławach i został wpisany do Wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej. 

 

Jako producent pepsyny gwarantujemy właściwą aktywność  enzymatyczną. 

 

Numer katalogowy E0161

 

Wielkość opakowania:
500 g, 250 g, 100 g, 10 g