Pepsyna 30.000 E/g (2000 FIP/g) import

Preparat ze śluzówki wieprzowej. 
Do użytku w weterynarii.
Wyrób posiada pozytywną opinię PIW w Puławach i został wpisany do Wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej pod numerem: 7204-8/2016(1).

Firma BTL Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem pepsyny z firmy A/S Orthana Kemisk Fabrik, 350-356 Englandsvej, DK-2770 Kastrup-Denmark


Numer katalogowy: E0162

Wielkość opakowania:

500 g, 250 g, 100 g, 10 g