Podłoża gotowe na płytkach

PP 0003

Agar Czapka

20 płytek

PP 0005

Agar Endo

20 płytek

PP 0008

Podłoże MacConkeya (z fioletem krystalicznym)

20 płytek

PP 0011

Agar z mannitolem (Podłoże Chapmana)

20 płytek

PP 0012

Agar odżywczy (z glukozą)

20 płytek

PP 0014

Agar Sabourauda z 4% dodatkiem glukozy

20 płytek

PP 0015

Agar Salmonella Shigella (SS)

20 płytek

PP 0016

Agar z wyciągiem mózgowo-sercowym

20 płytek

PP 0017

Agar wzbogacony

20 płytek

PP 0030

Podłoże Mueller-Hinton

20 płytek

PP 0030KB

Podłoże Mueller-Hinton + 5% KB

20 płytek

PP 0037

Agar standardowy do liczenia drobnoustrojów (PCA)

20 płytek

PP 0044

Podłoże do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów

20 płytek

PP 0046

YGC (Agar Chloramphenicol)

20 płytek

PP 0047

Agar Slanetz-Bartley

20 płytek

PP 0049

Agar odżywczy-zwykły

20 płytek

PP 0052

Agar BGA (Brilliant Green Agar)

20 płytek

PP 0063

Agar Christensena

20 płytek

PP 0082

Hektoen Enteric Agar

20 płytek

PP 0090

Pożywka TSA (Tryptone-Soy-Agar) (bez KB)

20 płytek

PP 0090KB

Pożywka TSA (Tryptone-Soy-Agar) + 5% KB

20 płytek

PP 0096

Agar odżywczy (J)

20 płytek

PP 0097

Agar odżywczy (M)

20 płytek

PP 0115

Agar XLD

20 płytek

PP 0131

Podłoże MRS

20 płytek

PP 0134

Agar glukozowo-ziemniaczany (PDA)

20 płytek

PP 0135

Agar Sabourauda z chloramfenikolem

20 płytek

PP 0174

Agarowe podłoże B (Agar z hydrolizatem kazeiny i soi) (Podłoże PM 2)

20 płytek

PP 0176

Agarowe podłoże C (Agar Sabouraud z chloramfenikolem) (Podłoże PM 3a)

20 płytek

PP 0178

Agarowe podłoże N (Agar z cetrymidem – podstawowe) (Podłoże PM 5)

20 płytek

PP 0190

Agar Columbia

20 płytek

PP 0190KB

Agar Columbia + 5% KB

20 płytek

PP 0190KK

Agar Columbia + 5% KK

20 płytek

PP 0205

Agar Endo Les

20 płytek

PP 0207KB

Agar Blood + 5% KB

20 płytek

PP 0207KK

Agar Blood + 5% KK

20 płytek

PP 0212

Agar Palcam

20 płytek

PP 0213

Agar Oxford

20 płytek

PP 0223

Agar DG 18

20 płytek

PP 0233

Agar laktozowy TTC z tergitolem 7

20 płytek

PP 0237

Agar kazeinowo-sojowy z ekstraktem drożdżowym (TSYEA)

20 płytek

PP 0249

Agar Yersinia CIN

20 płytek

PP 0252

Agar z ekstraktem drożdżowym (dla wodociągów)

20 płytek

PP 0256

Pożywka VRBG

20 płytek

PP 0262

Pożywka agarowa z siarczanem i cykloseryną (SC)

20 płytek

PP 0265

Podłoże MacConkeya (z sorbitolem)

20 płytek

PP 0284

Agar z eskuliną, żółcią, azydkiem sodu i cytrynianem (Enterococcosel Agar)

20 płytek

PP 0339

Agar odżywczy wg ISO 12780

20 płytek

PP 0340

Agar TBX

20 płytek

PP 0345

Agar CN dla Pseudomonas

20 płytek

PP 0382

Podłoże MacConkeya (zmodyfikowane)

20 płytek

PP 0385

Podłoże R2A

20 płytek

PP 0399

Pożywka agarowa z di chloranem, różem bengalskim

i chloramfenikolem (DRBC)

20 płytek

PP 0413

Agar m-CP

20 płytek

PP 1343

ALOA (Agar Listeria acc. to Ottaviani and Agosti)

20 płytek

PP 02070

Agar Bismuth Sulfite

20 płytek

PP 0026

Agar Baird-Parker

20 płytek

PP 03080

Agar Chocolate + PolyVitex

20 płytek

PP 03210

Clostridium difficile

20 płytek

PP 0508

CHROMAGAR CANDIDA

20 płytek

PP 03410

CHROMagar® Orientation

20 płytek

PP 0507

CHROMAGAR SALMONELLA

20 płytek

PP 0504

CHROMOGENIK COLIFORM AGAR (CCA)

20 płytek