Sito ze stali nierdzewnej o średnicy zewnętrznej 11 cm i wielkości oczek 180 µm

Sito ze stali nierdzewnej o średnicy zewnętrznej 11 cm i wielkości oczek 180 µm.